Treball en xarxa

A la Llar d’Infants Municipal Bressol de Mar de Pineda de Mar duem a terme un treball obert, flexible i adaptat a les necessitats socioculturals del nostre entorn.

Al llarg del curs realitzem diferents accions per mantenir i consolidar la relació amb el nostre entorn, treballant de forma coordinada amb diferents serveis, associacions i entitats:

  • Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Pineda de Mar
  • Biblioteca Serra i Moret de Pineda de Mar
  • Centres d’Educació Infantil i Primària de Pineda
  • Centre d’Atenció Primària (CAP) de Pineda
  • Centre de Recursos Pedagògics (CRP) del Maresme II
  • Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Blanes
  • Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)
  • Escola de Música
  • Centres d’estudis que imparteixen el Cicle Formatiu de Grau Superior en Educació Infantil.
  • Altres entitats i associacions de Pineda de Mar: Centre de Dia per a gent gran Montserrat, Complex Exportiu Can Xaubet, Ràdio Pineda