Preinscripció-Beques-Tarifació social

LLISTA D’ADMESOS I LLISTA D’ESPERA:

Les podreu trobar a l’apartat: 

https://llarinfantsbressoldemar.wordpress.com/matricules/

ACTA DE SORTEIG AMB NÚMERO DE DESEMPAT

LLISTAT D’INFANTS PREINSCRITS AMB EL BAREM

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2021-22

Presentació de sol·licitudsDel 10 al 21 de maig Lloc: Centre escollit en primera opció (Marinada o Bressol de mar) Per mail: marinada@suara.coop                bressoldemar@suara.coop
Cal enviar tota la documentació a presentar escanejada al mail de la llar escollida en primera opció o demanar cita al centre escollit per entregar la documentació presencialment trucant a:

Llar d’Infants Marinada: 93.766.15.88
Llar d’Infants Bressol de mar: 93.767.02.55
Publicació de les llistes amb el barem1  de juny 
Reclamacions de les llistes del baremDel 2 al 8 de juny
Sorteig (només en cas de superar les places ofertades)Data: 10 de juny
Lloc: Marinada
Hora: 11h
Publicació de les llistes de l’alumnat admès15 de juny
Període de matriculacióDel 16 al 22 de juny: Enviament dels documents de matriculació

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA A PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS:

•Sol·licitud de preinscripció omplerta (cliqueu el següent enllaç per accedir-hi):

https://www.kindertic.com/ca/preinscripcions/79-bressolmar

•Fotocòpia del llibre de família.

•Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

•Fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE BAREMACIO QUE NOMÉS CAL PRESENTAR SI S’AL·LEGUEN

•Documentació acreditativa de ser beneficiari de la Renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació, resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

•Fotocòpia de contracte laboral de pare o mare, si s’acredita treballar al municipi.

•Fotocòpia del certificat de disminució del Departament de Benestar i Família de la persona que al·legui aquesta condició (alumne/a, pare, mare, germans).

CRITERIS COMPLEMENTARIS EN CAS D’EMPAT:

•Fotocòpia del carnet de família  nombrosa vigent.

•Fotocòpia del carnet de família monoparental vigent

DADES A EFECTE DE BAREM

CRITERIS GENERALS
Existència de germans a la llar d´infants municipal de Pineda de Mar o pares/mares que hi treballen:40SiNo
El domicili està situat a Pineda de Mar:30SiNo
O el lloc de treball del pare/mare o tutors és a Pineda de Mar:20SiNo
Beneficiari per renda garantida de ciutadania:10SiNo
Discapacitat de l´alumne/a, el pare, la mare o germans igual o superior al 33%:10SiNo
CRITERIS COMPLEMENTARIS EN CAS D’EMPAT
Família nombrosa:15SiNo
Família monoparental:15No
Puntuació total


BEQUES

  • Beques infants nascuts anys 2019 i 2020
  • Tarifació social infants nascuts any 2021

 En el període de matrícula caldrà presentar:

  • Renda
  • Membres de la unitat familiar
  • pagament únic 25€/curs

En el següent link de l’Ajuntament de Pineda de mar trobareu les indicacions i la calculadora  per fer el càlcul vosaltres mateixos:

https://tarifaciosocial.pinedademar.org/

INSCRIPCIONS FORA DE PLAÇ: A PARTIR DEL 21 DE MAIG

Un cop acabat el període de preinscripcions de les llars d’Infants podeu inscriure els vostres fills/es a la LLISTA D’ESPERA FORA DE PLAÇ  posant-vos en contacte amb la llar que sigui del vostre interès:

Llar d’infants Marinada – 937661588 –617389565 – marinada@suara.coop
Llar d’infants Bressol de Mar 937670255-617389567 –bressoldemar@suara.coop

Un cop atorgades les places als infants que hagin entrat en primera i segona opció i esgotada la llista d’espera de les famílies que hagin fet la preinscripció en el període marcat pel Departament (del 10 al 21 de maig) , ens posarem en contacte amb les famílies que hagueu sol.licitat la plaça fora de plaç tenint en compte l’ordre d’arribada de les sol.licituts.