Espai entre famílies

Aquest espai va adreçat a les famílies de la llar, i en ocasions s’obre a la resta de famílies del municipi. La intenció de la llar és promoure la realització de tallers-xerrades per part de personal expert en diferents matèries com pediatres o llevadores del CAP, logopedes, pedagogues… amb l’objectiu de proporcionar formació i informació a les famílies al voltant de temes del seu interès.

Es proposen  entre 3 i 4 tallers-xerrades a l’any i es convida als diferents professionals a participar-hi. Les xerrades programades són:

  • Salut i alimentació (pediatria).
  • Educació amorosa i límits (terapeuta).
  • L’adquisició del llenguatge (logopedia).
  • Primers auxilis.